SDR - Evenemangskalender - Dragspelsträffar - Konserter - Kurser


Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

Datum:
22 oktober 2017 kl. 14.00
Plats: Kågerödslund (Lundastigen - Kågeröd)
Evenemangstyp: Musik-café
Medverkande: Helsingborgs DK, Söders dragspelsensemble/kvintett
"Visor på skånska": Dan-Åke Nilsson, Rinnie Nilsen och Börje Wessman.
Övrig info: Entré 100 sek.
Kontakt: borje.wessman@gmail.com


 


Datum: 28 oktober 2017 kl. 15.00
Plats: Årsta folkets hus
Evenemangstyp: Konsert
Medverkande: Accordion club, Smedbälgarna, Milan Rehak, Ari Haatainen.
Övrig info: Entré 100 kr.
Kontakt:Biljettbeställning:
http://www.ticketmaster.se/event/kungsbacka-dragspelsgala-biljetter/466361

 


 

Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.Datum: 4 november 2017 kl. 13.00
Plats: Avesta teater
Evenemangstyp: Jularbodagen
Medverkande: Nils Fläcke m.fl.
övrig info: Biljettbokning länk.
Kontakt: Se länk ovan.Datum:
25/11 2017 kl. 14:00
Plats: Villa Elfhög, Trollhättan
Evenemangstyp: Spelträff
Medverkande:
Övrig info: Arr: Västergötlands Dragspelsförbund
Kontakt: Stefan Wenerklang tfn 073 088 52 42


 


Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

 

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 300 kr på vårt postgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130.

Klicka här för mer info