SDR - Evenemangskalender - Dragspelsträffar - Konserter - Kurser


Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

 

SKÄRHOLMENS DRAGSPELSKLUBB - PROGRAM HÖSTEN 2018

Konsert och Musikcafé söndagen den 9 december kl 1400.
Plats: Jacobsbergs Gård i Bredäng
Medverkande: Skärholmens Dragspelsklubb och egna julgrupper.

Skärholmens Dragspelsklubb
Program våren 2019

Konsert och Musikcafé Söndagen den 3 februari kl. 14:00 Medverkande: Skärholmens Dragspelsklubb mfl

Konsert och Musikcafé Söndagen den 3 mars kl. 14:00 Medverkande: Skärholmens Dragspelsklubb mfl

Konsert och Musikcafé Söndagen den 7 april kl. 14:00 Medverkande: Skärholmens Dragspelsklubb mfl

Konsert och Musikcafé Söndagen den 12 maj kl. 14:00 Medverkande: Skärholmens Dragspelsklubb mfl

på Jakobsbergs Gård
våren 2019

Arrangör: Skärholmens Dragspelsklubb i
samverkan med Medborgarskolan och
Skärholmens Stadsdelsförvaltning


Mer info på hemsida: SDK-dragspel.se

 

EVENEMANG
efter datum


 

 


 Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

 

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 300 kr på vårt postgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130.

Klicka här för mer info