SDR - Evenemangskalender - Dragspelsträffar - Konserter - Kurser


Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

 

Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt. 

Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.


 DRAGSPELSKURS/LÄGER
Kursdatum: 24/7 - 29/7
Sista anmälningsdatum: 1 juni
Plats: Värnamo folkhögskola
Lärare: Börje Wessman, Pasi Pasanen, Magnus Jonsson & Niclas Nyman
Kursinfo: Vi hjälper dig att, under en veckas intensiv undervisning under trevliga former, utveckla din spelfärdighet. Du får chans till hjälp med det Du är intresserad av.
Grundmaterial: "Spela dragspel” (Bilda Förlag) med Lars Holm
Övrig info: Kursavgift 2500 + boende. Mer info http://www.wessmans.net/borje
Kontakt: borje.wessman@gmail.com    070 – 367 35 84
Datum: 4-5/8 2017 kl. 17.00
Plats: Kaffetorpet på Oknö, Mönsterås
Evenemangstyp: Dragspels- och spelmansstämma
Medverkande: Magnus Jonsson m.fl.
Övrig info: Scenprogram lördag kl. 15.00
Kontakt: 070-370 20 68 , 073 - 040 24 82

NORDISK TALENTMØDE.
Squeezebox / International Accordion Festival 2017.
18. – 20 august.

I forbindelse med Squeezebox / International Accordion Festival 2017, som finder sted i Frederikshavn i Danmark 18. – 19. august afholdes et Nordisk talentmøde for unge harmonikaspillere.
Invitation til unge harmonikaspillere fra norden om at deltage på Squeezebox International Accordion Festival 2017 i sammenspil, udveksling af egnsspecifikke kompositioner, koncertvirksomhed og dialog om harmonikaens fremtid i en genrebred kontekst. Deltagerne vil møde hinanden samt danske og internationale musikere - og der tilrettelægges et undervisningsforløb, hvor harmonikaen sættes i udfordrende, genremæssige konstellationer. Deltagerne skal bringe noget med sig, fra det land de kommer fra. Og det vil blive udfordret og sat sammen i en række fælles, musikalske udtryk – der fx kan munde ud i nye originalkompositioner, nye arrangementer eller nye genremæssige, musikalske blandingsformer.  

Undervisere er de to svenskere Magnus Jonsson og Niclas Nyman, og de skriver om indholdet:
"Under helgen kommer ni att få lära känna och spela tillsammans med ungdomar från hela norden. Pedagogerna Magnus Jonsson och Niclas Nyman presenterar såväl tradition som samtid, det blir en genreöverskridande helg med mycket ensemblespel. Varmt välkomna till årets Camp for unge nordiske harmonikaspillere!"

Undervisningen kommer til at foregå i Det musiske Hus. Det er også her dagens måltider indtages. Deltagerne indkvarteres tæt ved Det musiske Hus.

Overordnet plan:
Fredag den 19. august: Intro / indkvartering.
Lørdag den 20. august: Undervisning mv. Aften: Squeezebox Festival.
Søndag den 21. august: Undervisning/koncert. Afslutning med frokost.

Det er gratis at deltage.

Praktiske oplysninger:
Det musiske Hus, Rådhus Allé 98, 9900 Frederikshavn.
Læs mere om Squeezebox / International Accordion Festival 2017 og Det musikske Hus på www.arenanord.dk.
Ledere af Talentmødet: Rasmus Mose og Kaj Bertelsen.

Tilmeldinger og spørgsmål:
Kaj Bertelsen,
Mail: kaj@harmonikaspillere.dk
Telefon: 51925493 

Vill du också ha ditt evenemang med här?
Skicka din info till webmaster@dragspelsforbundet.se

Ange: dag/tid - plats - evenemangstyp - medverkande - övrig information - kontakt. Ange även om ditt evenemang kommer att annonseras ut i Dragspelsnytt eller ej.

Du som annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Din annons sätts ut på SDR:s hemsida som BONUS. Om du vill ha ditt kompletterande uppgifter inskrivna kontakta webmaster@dragspelsforbundet.se

Du som INTE annonserar ditt evenemang i Dragspelsnytt
Även du kan få med ditt arrangemang här. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet uppgifter som du får med.
Du är givetvis alltid mycket välkommen att annonsera ditt evenemang i Dragspelsnytt.

 

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 300 kr på vårt postgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130.

Klicka här för mer info